Rauno Võsaste "Topeltmõrv Paunveres"


Varrak 2023, 240 lk.
23/2023

Taas eestimaise krimi lainel. Selle krimiromaani idee pärineb elust enesest, seega võib ridade vahel esineda sarnaseid jooni tegelike sündmustega. Kuna mulle meeldivad raamatud, kus sündmustik balanseerib tõe ning fantaasia piirimail, siis lugu valitud saigi. Teadmine, et autor on töötanud kriminaalpolitseis, kergitas muidugi ootusi usutava põnevuse osas. 

1997. aasta jaanuari alguses leitakse Palamuse lähedal talumajast vanapaari vägivallatunnustega surnukehad. Mõrvatud elasid kasinalt poollagunenud räpases majas ja põhjust kuriteo sooritamiseks ei näi kellelgi olevat. Ka pole jälgi, mis viitaks mõrtsukale. Topeltmõrva uurimisega hakkavad tegelema Jõgeva Politseiprefektuuri kriminaalpolitseinikud... 

Romaani lugedes tekkis pilt politseitöö argipäevast ja köögipoolest 90. aastate teisesel poolel. Autor räägib asjalikult lahti kriminaalpolitsei tegevuse iseärasused, iseloomustab põhjalikult ametnikke, lisades värvikaid olustikukirjeldusi, seiku tollest ajast. Tõepärasust toetab Jõgeva kant tegevuse toimumiskohana. Kuigi pealkirjas Paunvere nimetamine on eksitav (irooniline?), sest seostub hoopis muus kontekstis tegelaste ning sündmustega. Kuna interneti kasutamine töövahendina oli toona politseivaldkonnas veel täiesti lapsekingades, siis info saamine, töötlemine jne toimub tänapäevases mõistes kodukootud tasemel, aga hakkama saadakse edukalt. Loos kasutavad tegelased päris palju vene keelest tulenevat slängi, mis omal kohal ja asjatundmatule ära seletatakse. Kuid kõnepruugis esinevad roppused kõlavad küll nagu sidesõnad lausetes. See vähendas minusuguse esteedi sümpaatiat uurijate suhtes oluliselt. Hämmastas seegi, et politseiametnikud panevad aina pidu, alkoholilembusel ei paista olevat otsa ega äärt, sageli (alati?) isegi ametikohustuste täitmisel. Vist ükski lehekülg ei möödunud selleta, pani kohe ohkama... Mõtlen, et enam ilukirjanduslikku maiku oleksid romaanile andnud tegelaste sisemonoloogid, eraelu peegeldused. Oleksin tahtnud neid tajuda mitte ainult ametnikena, vaid ka inimestena. 

Mis väga realistlik, ei pruugi alati olla põnev. Nii selle loo puhul minu arvates oli. Samas oli ladusa väljendusega romaani kerge lugeda ja huvi teada saada, milliseks kujuneb lõpp, püsis samuti. Ise ekspert ei ole, aga vast pakub raamat äratundmist veerand sajandi taguse politsetööga kursis olevale lugejale.

🐾
Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Mika Keränen "Varastatud oranž jalgratas", "Peidetud hõbedane aardelaegas"

Minu lugemise aasta 2023

C. K. McDonnell "Kummalised sõnumid"